Để điều chế phenyl axetat hóa chất cần dùng là

A.

natriphenolat và axit axetic

B.

phenylclorua và natri axetat

C.

phenol và anhidrit axetic

D.

phenol và axit axetic, H2SO4 đặc

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...