Để điều chế NaOH trong công nghiệp người ta đã dùng cách nào sau đây?

1. Cho Na tác dụng với H2O: 2Na + 2H2O  2NaOH + H2

2. Cho Na2O tác dụng với H2O: Na2O + H2O  2NaOH

3. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp:

2NaCl + 2H2O  2NaOH + H2↑ + Cl2

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

1, 3.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...