Để điều chế NaOH trong công nghiệp người ta đã dùng cách nào sau đây?

1. Cho Na tác dụng với H2O: 2Na + 2H2O  2NaOH + H2

2. Cho Na2O tác dụng với H2O: Na2O + H2O  2NaOH

3. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp:

2NaCl + 2H2O  2NaOH + H2↑ + Cl2

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

1, 3.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...