Để điều chế Na có thể dùng phương pháp nào sau đây?

A.

Khử Na2O bằng CO nung nóng.

B.

Dùng K đẩy ra Na khỏi dung dịch muối NaCl .

C.

Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

D.

Điện phân muối NaCl nóng chảy.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...