Để điều chế Na có thể dùng phương pháp nào sau đây?

A.

Khử Na2O bằng CO nung nóng.

B.

Dùng K đẩy ra Na khỏi dung dịch muối NaCl .

C.

Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

D.

Điện phân muối NaCl nóng chảy.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điện phân muối NaCl nóng chảy.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...