Để điều chế Fe từ dung dịch FeCl3, trong các cách làm sau:

(1) Dùng Zn để khử Fe3+ trong dung dịch thành Fe;

(2) Điện phân dung dịch FeCl3 có màng ngăn;

(3) Chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3 sau đó chuyển Fe(OH)3 thành Fe2O3 rồi khử Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao;

(4) Cô cạn dung dịch rồi điện phân FeCl3 nóng chảy;

Cách làm thích hợp nhất là:

A.

(1) và (2).

B.

Chỉ có (3).

C.

(2) và (4).

D.

(1), (2) và (3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chỉ có (3).

Cách 1: dùng Zn để khử thì sẽ cho Fe2+.

Cách 2: khi điện phân thì Fe3+  sẽ bị khử thành Fe2+.

Cách 4: chỉ điện phân nóng chảy với các muối hoặc oxit của các kim loại có tính khử mạnh, Fe là một kim lọai có tính khử trung bình.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...