Để điều chế được 78 gam Cr từ Cr2O3 (dư) bằng phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất của phản ứng là 90% thì khối lượng bột nhôm cần dùng tối thiểu là:

A.

81,0 gam. 

B.

54,0 gam. 

C.

40,5 gam. 

D.

45,0 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

45,0 gam.

Cr2O3 + 2Al  Al2O3 + 2Cr

nAl = nCr  = 1,5 (mol)

Do H = 90%  mAl cần = 1,5.27. = 45 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...