Để điều chế được 10,8 gam Ag cần điện phân dung dịch AgNO3 trong thời gian bao lâu với cường độ dòng điện I = 5,36 A?

A.

20 phút.

B.

30 phút.

C.

60 phút.

D.

80 phút.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

30 phút.

Áp dụng định luật faraday m =

Ta suy ra thời gian cần để điện phân là t= mnF/(AI)= 10,8x1x96500:(108x5,36)= 1800 s = 30 phút.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...