Để điều chế được 1 tấn polietilen (hiệu suất phản ứng bằng 80%) cần khối lượng etilen (đktc) bằng:

A.

1,25 tấn.

B.

0,80 tấn.

C.

2,00 tấn.

D.

1,80 tấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,25 tấn.

metilen = 1. = 1,25 tấn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...