Để điều chế CuSO4 trong công nghiệp bằng cách cho:

A.

Bột Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng.

B.

Bột Cu tác dụng với H2SO4 đặc nguội.

C.

Bột Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sục thêm Cl2.

D.

Bột Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng có sục không khí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bột Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng có sục không khí.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...