Để điều chế 100 gam thuỷ tinh hữu cơ cần bao nhiêu gam ancol metylic và bao nhiêu gam axit metacrilic, biết hiệu suất quá trình phản ứng đạt 80%?

A.

68,8 gam axit và 25,6 gam ancol.

B.

86,0 gam axit và 32 gam ancol.

C.

107,5 gam axit và 40 gam ancol.

D.

107,5 gam axit và 32 gam ancol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

107,5 gam axit và 40 gam ancol.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...