Để đánh giá lượng axit béo tự do trong chất béo người ta dùng chỉ số axit. Đó là số miligam KOH cần để trung hòa axit béo tự do có trong 1 gam chất béo. Để trung hòa 14 (g) chất béo đó cần 15 (ml) dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo đó là:

A.

5,6.

B.

6,0.

C.

6,5.

D.

7,0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

6,0.

nKOH = 0,0015 (mol) mKOH = 0,084 (g).

Để trung hòa 14 (g) chất béo cần 84 (mg) KOH.

Vậy trung hòa 1 (g) chất béo cần x (mg) KOH.

x = 6 (mg)  Chỉ số axit trong chất béo là 6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...