Để đánh giá lượng axit béo tự do trong chất béo người ta dùng chỉ số axit. Đó là số miligam KOH cần để trung hòa axit béo tự do có trong 1 gam chất béo. Để trung hòa 14 (g) chất béo đó cần 15 (ml) dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo đó là:

A.

5,6.

B.

6,0.

C.

6,5.

D.

7,0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

6,0.

nKOH = 0,0015 (mol) mKOH = 0,084 (g).

Để trung hòa 14 (g) chất béo cần 84 (mg) KOH.

Vậy trung hòa 1 (g) chất béo cần x (mg) KOH.

x = 6 (mg)  Chỉ số axit trong chất béo là 6.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...