Để đánh giá lượng axit béo tự do có trong chất béo người ta sử dụng chỉ số axit với định nghĩa: ''Chỉ số axit bằng số miligam KOH cần để trung hòa axit béo tự do có trong 1 gam chất béo". Khối lượng NaOH cần thiết để trung hòa 10(g) một chất béo có chỉ số axit 5,6 bằng:

A.

0,04 g.

B.

0,56 g.

C.

0,40 g.

D.

5,60 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,04 g.

10g chất béo cần 0,056 g KOH để trung hòa  0,001 mol KOH

lượng NaOH cần để trung hòa 10 g chất béo trên cũng là 0,001 mol

→ mNaOH= 0,001x40=0,04 g

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...