Để đánh giá hoạt động của ngành giao thông vận tải, người ta thường dựa vào

A.

số lượng phương tiện của tất cả các ngành giao thông vận tải

B.

tổng chiều dài các loại đường 

C.

khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển 

D.

trình độ hiện đại của các phương tiện và đường sá 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...