Để đánh giá được số lượng và cấu trúc của bộ nhiễm sắc thể người, trong phương pháp di truyền tế bào, các tế bào máu nuôi cấy phải được:

A.

tách riêng bạch cầu để nuôi cấy.

B.

kích thích cho các bạch cầu được phân chia nguyên phân.

C.

xử lí cônsixin để có nhiều tế bào bị ngừng phân chia ở kỳ giữa để dễ đánh giá.

D.

tách riêng bạch cầu để nuôi cấy.

kích thích cho các bạch cầu được phân chia nguyên phân.

xử lí cônsixin để có nhiều tế bào bị ngừng phân chia ở kỳ giữa để dễ đánh giá.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tách riêng bạch cầu để nuôi cấy.

kích thích cho các bạch cầu được phân chia nguyên phân.

xử lí cônsixin để có nhiều tế bào bị ngừng phân chia ở kỳ giữa để dễ đánh giá.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...