để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, người ta tiến hành như sau: lấy 2 lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được chất kết tủa màu đen. Hãy cho biết hiện tượng đó chứng tỏ trong không khí có chứa khí nào trong các khí sau?

A.

H2S

B.

CO2

C.

SO2

D.

NH3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

H2S

PbS kết tủa màu đen

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...