Để đảm bảo sự phát triển bình đẳng xã hội, chúng ta cần phải quan tâm giải quyết vấn đề

A.

kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất - kĩ thuật còn lạc hậu, yếu kém

B.

sự phân hoá giàu nghèo ngày càng có xu hướng tăng

C.

vấn đề việc làm đang là một vấn đề kinh tế - xã hội hết sức gay gắt

D.

sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trương

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

sự phân hoá giàu nghèo ngày càng có xu hướng tăng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...