Để có hiện tượng mao dẫn, điều kiện nào sau đây là cần thiết?

A.

Chất lỏng phải có hệ số căng mặt ngoài đủ lớn.

B.

Nhiệt độ chất lỏng phải đủ lớn.

C.

Khe hở phải đủ nhỏ.

D.

Khối lượng riêng chất lỏng phải đủ lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khe hở phải đủ nhỏ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...