Để có hiện tượng mao dẫn, điều kiện nào sau đây là cần thiết?

A.

Chất lỏng phải có hệ số căng mặt ngoài đủ lớn.

B.

Nhiệt độ chất lỏng phải đủ lớn.

C.

Khe hở phải đủ nhỏ.

D.

Khối lượng riêng chất lỏng phải đủ lớn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...