Để có hiện tượng đảo sắc trong quang phổ, nhiệt độ t của nguồn sáng trắng so với nhiệt độ t0 của đèn khí hay hơi có áp suất thấp thỏa mãn:

A.

t > t0.

B.

t < t0.

C.

t = t0.

D.

t > t0 hay t < t0 tùy thuộc và vị trí của hai nguồn sáng trước máy quang phổ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

t > t0.

Để có hiện tượng đảo sắc trong quang phổ, nhiệt độ t của nguồn sáng trắng so với nhiệt độ tcủa đèn khí hay hơi có áp suất thấp thỏa mãn: t > t0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...