Để có hiện tượng đảo sắc trong quang phổ, nhiệt độ t của nguồn sáng trắng so với nhiệt độ t0 của đèn khí hay hơi có áp suất thấp thỏa mãn:

A.

t > t0.

B.

t < t0.

C.

t = t0.

D.

t > t0 hay t < t0 tùy thuộc và vị trí của hai nguồn sáng trước máy quang phổ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...