Để chứng minh NaHCO3 là chất lưỡng tính có thể dùng 2 phương trình phản ứng sau:

A.

NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2

Na2CO3 + Ca(OH)2  2NaHCO3 + CaCO3↓ 

B.

2NaHCO3 + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O + 2CO2↑ 

NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2

C.

NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2↑ 

NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O

D.

NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O

2NaHCO3 + Ca(OH)2  Na2CO3 + CaCO3↓ + H2O

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2↑ 

NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...