Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính, ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với:

A.

Dung dịch KOH và dung dịch HCl.

B.

Dung dịch KOH và CuO.

C.

Dung dịch NaOH và dung dịch NH3.

D.

Dd HCl và dung dịch Na2SO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dung dịch KOH và dung dịch HCl.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...