Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này với:

A.

Dung dịch HCl và dd Na2SO4.

B.

Dung dịch KOH và dd CuO.

C.

Dung dịch KOH và dd HCl.

D.

Dung dịch NaOH và dd NH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dung dịch KOH và dd HCl.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...