Đề cập đến thành phần kiểu gen của một quần thể, nghĩa là nói đến:

A.

Tần số các kiểu gen.

B.

Tần số tương đối các alen.

C.

Tỉ lệ giữa các kiểu gen.

D.

Tần số và tỉ lệ giữa các kiểu gen, tần số tương đối các alen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tần số và tỉ lệ giữa các kiểu gen, tần số tương đối các alen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...