Để bảo quản kim loại kiềm Na, K trong phòng thí nghiệm người ta thường:

A.

Ngâm chúng trong phenol.

B.

Ngâm chúng trong dầu hoả.

C.

Ngâm chúng trong ancol.

D.

Ngâm chúng trong nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngâm chúng trong dầu hoả.

Vì dầu hỏa là dung môi không phân cực (hiđrocacbon) nên không có phản ứng với Na.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...