Để bảo quản dung dịch Fe2(SO4)3, tránh hiện tượng thủy phân, người ta thường nhỏ vào ít giọt:

A.

Dung dịch H2SO4.

B.

Dung dịch NaOH.

C.

Dung dịch NH3.

D.

Dung dịch BaCl2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dung dịch H2SO4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...