Để 10,08 gam Fe ngoài không khí một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp rắn gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp rắn trong HNO3 dư thu được V lít NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là:

A.

0,224.

B.

2,24.

C.

0,336.

D.

1,12.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...