Dây tóc một bóng đèn 110 V-100 W khi sáng bình thường có nhiệt độ 2200°C. Hệ số nhiệt điện trở của dây tóc bằng α = 4,5.10-3 K-1. Điện trở dây tóc trong khoảng nhiệt độ này xem như tăng tỉ lệ bậc nhất theo nhiệt độ. Điện trở Ro của dây tóc ở 20°C là

A.

Ro = 12,60 Ω.

B.

Ro = 11,19 Ω.

C.

Ro = 11,02 Ω.

D.

Ro = 9,44 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ro = 11,19 Ω.

Điện trở của đèn theo định mức là:

 = 121 Ω

Gọi Ro là giá trị của điện trở ở nhiệt độ to, α là hệ số nhiệt điện trở, chúng ta có:

R ≈ Ro[1 + α(t - to)]

  ≈ 11,9 Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...