Dây tóc của một đèn có điện trở bằng 35,8 Ω ở nhiệt độ t0 = 200C. Đèn sáng bình thường ở hiệu điện thế 120 V khi cường độ dòng điện bằng 0,33 ampe. Hệ số nhiệt điện trở của dây tóc bằng α = 4,6.10-3 K-1. Điện trở của dây tóc đèn xem như tăng tỉ lệ bậc nhất theo nhiệt độ trong khoảng nhiệt độ này.Nhiệt độ dây tóc khi đèn sáng bình thường là

A.

t = 22980C.

B.

t = 22620C.

C.

t = 20110C.

D.

t = 17600C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

t = 20110C.

Gọi Ro là giá trị của điện trở ở nhiệt độ t0, R là giá trị của điện trở ở nhiệt độ t, α là hệ số nhiệt điện trở, chúng ta có:

R ≈ R0[1 + α(t - t0)]  t ≈ t0

Điện trở định mức của dây tóc khi đèn hoạt động bình thường là:

 = 363,6 Ω

 t ≈ 20 + ≈ 20110C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...