Dãy thuốc thử (theo thứ tự) để phân biệt 3 bình mất nhãn: Bình X (KHCO+ K2CO3), bình Y (KHCO3 + K2SO4), bình Z (K2CO3 + K2SO4) là?

A.

Dung dịch BaCl2, dung dịch HCl.

B.

Dung dịch Ba(OH)2, dung dịch HCl.

C.

Dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4.

D.

Dung dịch HCl, dung dịch Ba(OH)2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...