Dãy thuốc thử (theo thứ tự) để phân biệt 3 bình mất nhãn: Bình X (KHCO+ K2CO3), bình Y (KHCO3 + K2SO4), bình Z (K2CO3 + K2SO4) là?

A.

Dung dịch BaCl2, dung dịch HCl.

B.

Dung dịch Ba(OH)2, dung dịch HCl.

C.

Dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4.

D.

Dung dịch HCl, dung dịch Ba(OH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dung dịch BaCl2, dung dịch HCl.

- Bình X: Có kết tủa trắng xuất hiện, tan hết trong dung dịch HCl dư.

Ba2+ +   BaCO3(trắng)

BaCO3 + 2HCl  BaCl2 + CO2↑ + H2O

- Bình Y: Có kết tủa trắng xuất hiện không tan trong dung dịch HCl.

Ba2+ +   BaSO4(trắng)

- Bình Z: Có kết tủa trắng xuất hiện, tan một phần trong dung dịch HCl dư.

Ba2+ BaSO4↓ 

Ba2+ BaCO3(trắng)

BaCO3 + 2HCl  BaCl2 + CO2↑ + H2O

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...