Dãy số liệu a, b, c, d, e, f, g được sắp theo thư tự tăng. Nếu thay a bởi a - x,thay g bởi g + x, vớ x > 0 thì phát biểu đúng là

A.

Số trung bình và số trung vị cùng tăng.

B.

Số trung bình và số trung vị cùng giảm.

C.

Số trung bình tăng nhưng số trung vị không thay đổi.

D.

Số trung bình và số trung vị không đổi.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...