Dãy số liệu a, b, c, d, e, f, g được sắp theo thư tự tăng. Nếu thay a bởi a - x,thay g bởi g + x, vớ x > 0 thì phát biểu đúng là

A.

Số trung bình và số trung vị cùng tăng.

B.

Số trung bình và số trung vị cùng giảm.

C.

Số trung bình tăng nhưng số trung vị không thay đổi.

D.

Số trung bình và số trung vị không đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:
Dãy đã cho là a b c d e f g
Dãy mới cho là a - x    b       c       d       e       f        g + x  

Số trung vị của dãy đã cho là d, số trung bình x = 17(a + b + ... + f + g)
Số trung vị của dãy mới (cũng theo thứ tự tăng) là d và số trung bình là:
       y = 17(a - x + b + ... + f + g + x) = 17(a + b + ... + f + g)
Vậy số trung vị, số trung bình không đổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...