Dãy sắp xếp đúng theo thứ tự tăng dần tính axit của các chất là :

(1) p-metylbenzoic ; (2) axit p-aminobenzoic ; (3) axit p-nitrobenzoic ; (4) axit benzoic

A.

(4) < (1) < (3) < (2).

B.

(1) < (4) < (2) < (3)

C.

(1) < (4) < (3) < (2).

D.

(2) < (1) < (4) < (3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(2) < (1) < (4) < (3).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...