Dãy nào say đây chỉ chứa tơ nhân tạo?

A.

Tơ capron, tơ axetat, tơ visco.

B.

Tơ axetat, tơ visco, tơ đồng — amoniac. 

C.

Tơ polieste, tơ visco, tơ đồng — amoniac.

D.

Tơ polieste, tơ visco, tơ axetat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tơ axetat, tơ visco, tơ đồng — amoniac.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...