Dãy nào say đây chỉ chứa tơ nhân tạo?

A.

Tơ capron, tơ axetat, tơ visco.

B.

Tơ axetat, tơ visco, tơ đồng — amoniac. 

C.

Tơ polieste, tơ visco, tơ đồng — amoniac.

D.

Tơ polieste, tơ visco, tơ axetat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tơ axetat, tơ visco, tơ đồng — amoniac.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...