Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất tác dụng được với Al (dạng bột)?

A.

O2, dung dịch Ba(OH)2, dung dịch HCl.

B.

Dung dịch Na2SO4, dung dịch NaOH, Cl2.

C.

H2, I2, dung dịch HNO3 đặc, nguội, dung dịch FeCl3.

D.

Dung dịch FeCl3, H2SO4 đặc, nguội, dung dịch KOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

O2, dung dịch Ba(OH)2, dung dịch HCl.

Dung dịch Na2SO4; dung dịch HNO3 đặc, nguội; H2SO4 đặc, nguội không phản ứng với Al.

4Al + 3O2  2Al2O3

2Al + Ba(OH)2 + H2O  Ba(AlO2)2 + 2H2

2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...