Dãy nào sau đây gồm các polime dùng làm chất dẻo?

A.

polietilen; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).

B.

nilon-6; xenlulozơ triaxetat; poli(phenol-fomanđehit).

C.

polibuta-1,3-đien; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).

D.

poli stiren; nilon-6,6; polietilen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

polietilen; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...