Dãy nào sau đây được xếp theo chiều giảm dần bán kính của các ion?

A.

Al3+, Mg2+, Na+, F, O2-.

B.

Mg2+, O2-, Al3+, F, Na+.

C.

O2-, F, Na+, Mg2+, Al3+.

D.

Al3+, Mg2+ Na+, F, O2-.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

O2-, F, Na+, Mg2+, Al3+.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...