Đẩy một vật khối lượng m đang nằm trên bàn bằng ngoại lực . Vật không di chuyển bởi vì ma sát nghỉ (hệ số ma sát nghỉ là μn). Có thể nói gì về lực ma sát f (lực ma sát giữa bàn và vật).

A.

f = μnmg.

B.

f = F.

C.

f > F.

D.

f < F.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

f = F.

Vật nằm yên: lực ma sát (nghỉ) cân bằng với ngoại lực f = F.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...