Đẩy một vật khối lượng m đang nằm trên bàn bằng ngoại lực . Vật không di chuyển bởi vì ma sát nghỉ (hệ số ma sát nghỉ là μn). Có thể nói gì về lực ma sát f (lực ma sát giữa bàn và vật).

A.

f = μnmg.

B.

f = F.

C.

f > F.

D.

f < F.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...