Trường hợp cơ thể sinh vật bị mất một cặp nhiễm sắc thể tương đồng nào đó được gọi là

A.

thể một nhiễm.

B.

thể ba nhiễm.

C.

thể không nhiễm.

D.

thể đa bội lệch.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...