Trường hợp cơ thể sinh vật bị mất một cặp nhiễm sắc thể tương đồng nào đó được gọi là

A.

thể một nhiễm.

B.

thể ba nhiễm.

C.

thể không nhiễm.

D.

thể đa bội lệch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

thể không nhiễm.

Mất 1 cặp NST => bộ NST của cơ thể đó là 2n-2 (thể không nhiễm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...