Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng.

A.

Gây trồng rừng trên đất trống đồi trọc.

B.

Bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia.

C.

Đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng.

D.

Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...