Đây là đặc trưng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

A.

Đưa lực lượng sản xuất từ sản xuất thủ công sang sản xuất đại cơ khí.

B.

Chuyển hẳn từ sản xuất thủ công sang sản xuất cơ khí.

C.

Đưa sản xuất từ đại cơ khí sang tự động hoá hoàn toàn.

D.

Làm xuất hiện và phát triển bùng nổ công nghệ cao. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Làm xuất hiện và phát triển bùng nổ công nghệ cao. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...