Đây là biểu hiện cho thấy trình độ đô thị hoá của nước ta còn thấp.

A.

Cả nước chỉ có 2 đô thị đặc biệt.

B.

Không có một đô thị nào có trên 10 triệu dân.

C.

Dân thành thị mới chiếm có 27% dân số.

D.

Quá trình đô thị hoá không đều giữa các vùng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...