Đây là biểu hiện cho thấy trình độ đô thị hoá của nước ta còn thấp.

A.

Cả nước chỉ có 2 đô thị đặc biệt.

B.

Không có một đô thị nào có trên 10 triệu dân.

C.

Dân thành thị mới chiếm có 27% dân số.

D.

Quá trình đô thị hoá không đều giữa các vùng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dân thành thị mới chiếm có 27% dân số.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...