Đây là biện pháp quan trọng để có thể vừa tăng sản lượng thuỷ sản vừa bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản :

A.

Tăng cường và hiện đại hoá các phương tiện đánh bắt.

B.

Đẩy mạnh phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến.

C.

Hiện đại hoá các phương tiện tăng cường đánh bắt xa bờ.

D.

Tăng cường đánh bắt, phát triển nuôi trồng và chế biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hiện đại hoá các phương tiện tăng cường đánh bắt xa bờ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...