Đây là 2 nhà máy thuỷ điện đang được xây dựng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

A.

Hoà Bình, Tuyên Quang.

B.

Đại Thị, Sơn La.

C.

Bản Vẽ, Na Hang.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đại Thị, Sơn La.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...