Đây là 2 nhà máy thuỷ điện đang được xây dựng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

A.

Hoà Bình, Tuyên Quang.

B.

Đại Thị, Sơn La.

C.

Bản Vẽ, Na Hang.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...