Đây không phải là tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến nông nghiệp của nước ta.

A.

Tạo điều kiện cho hoạt động nông nghiệp thực hiện suốt năm.

B.

Làm cho nông nghiệp nước ta song hành tồn tại hai nền nông nghiệp.

C.

Cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.

D.

Làm tăng tính chất bấp bênh vốn có của nền nông nghiệp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Làm cho nông nghiệp nước ta song hành tồn tại hai nền nông nghiệp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...