Dãy ion nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A.

Mg2+, , Cl-, Ba2+.

B.

H+, Cl-, Na+, Al3+.

C.

S2-, Fe2+, Cu2+, Cl-.

D.

Fe3+, OH-, Na+, Ba2+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

H+, Cl-, Na+, Al3+.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...