Dãy gồm các kim loại được theo chiều tính khử tăng dần là:           

A.

A: Cu, Mg, Zn

B.

B: Mg, Cu, Zn

C.

C: Cu, Zn, Mg

D.

D: Zn, Mg, Cu

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, theo chiều từ trái sang phải tính khử giảm dần  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...