Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính khử từ trái sang phải là:

A.

Fe, Mg, Al.

B.

Mg, Fe, Al.

C.

Fe, Al, Mg.

D.

Al, Mg, Fe.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...