Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam

A.

glucozo, glixerol, ancol etylic

B.

glucozo, glixerol, natri axetat 

C.

glucozo, andehit fomic, natri axetat

D.

glucozo, glixerol, axit axetic 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

axit axetic là axit yếu vẫn có phản ứng axit với bazo

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...