Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là :

A. HCl, O3, H2S.
B. H2O, HF, H2S.
C. O2, H2O, NH3.
D. HF, Cl2, H2O.
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 3 liên kết hóa học - hóa trị - số oxi hóa - đề ôn luyện số 2 - cungthi.vn

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...